Panetti İzolasyon Malzemesi

*ISO ve CEN standartlarına göre İzolasyon Malzemelerinin ısı iletim katsayısı (lamda değeri) 0.065 W/mk değerinin altında olmalıdır. Bu değerin üstünde olan bir malzemenin ısı yalıtım özelliği bulunmamaktadır. Isı yalıtım malzemelerinin lamda değerleri 40 – 50 W/mk larda seyreder. Ancak Panetti'nin 2mm ile 15 mm arası kalınlıklar için Isı İletkenlik Katsayısı ≤ 0,047 W/mk dır. Bu değer, en yüksek değer olup, üstüne çıkmaz. Bu sayede mevcut ısı yalıtım malzemelerinin içinde Panetti, en üst sıralarda yerini korumaktadır.

www.panetti.com.tr    

Copyright © 2018 | Çimen Demir